Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury

ks. Józef Tischner – kultura góralska jest wielka nie przez to, że jest góralska, ale przez to (…), że z niej promienieje prawda, prawda o człowieku, o jego miłości, o jego wierze, o jego nadziei. Małe Ciche noclegi zaprasza.

Podstawowymi zadaniami Gminnego Ośrodka Kultury są: tworzenie sprzyjającego klimatu do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego przez wspieranie rodzimego rękodzieła i sztuki, edukacja kulturalna przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego jak również tworzenie różnorodnych form uczestnictwa w życiu kulturalnym. W Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie od wielu lat działają kółka plastyczne i muzyczne. Rozpoczął się rok szkolny 2014/2015 i zapraszamy na nasze stałe zajęcia:

Poniedziałek – godz. 15:00 – zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Wtorek – godz. 15:00 – zajęcia z ceramiki.
Środa i czwartek – godz. 15:00 – warsztaty muzyczne „Muzycko groj ze mi …”
Piątek – godz. 15:00 – zajęcia z malarstwa na szkle.

Wszystkie zajęcia odbywaja się w sali na parterze w budynku Wańkówka.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel 18 20 740 74.
Zapraszamy wysztkich zainteresowanych.