Zabytki Kazimierz Dolny

Kościół Farny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła najstarsza świątynia w Kazimierzu Dolnyn początkowo gotycka, potem rozbudowana w stylu „renesansu lubelskiego” Przy kościele renesansowe kaplice: Górskich, Borkowskich i Różańcowa, kamienna chrzcielnica -warsztat Santi Gucciego pochodzącego z Florencj

Dzwonnica- zbudowana w drugiej poł. XVIIIw, spłonęła w 1853r. Została odbudowana i rozbudowana na budynek mieszkalny. Obecnie mieści się w niej Muzeum Sztuki Złotniczej z bogatymi zbiorami m.in. judaików, sreber ceremonialnych katolickich, sreber stołowych, kolekcją biżuterii.

Kościół szpitalny pw. św. Anny. Świątynia murowana, odbudowana w tym miejscu w 1671r. Kościół jest jednonawowy, wzorowany częściowo na kościele farnym. Pod prezbiterium znajdują się krypty z trumnami i ludzkimi szczątkami

Klasztor OO. Reformatów i Sanktuarium p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, ufundowany w 1589r.. W 1627r. przy kościele osiedlili się franciszkanie – reformaci, którzy stopniowo powiększyli świątynię,. W okresieod 1942 do lipca 1944r klasztor zajmowało gestapo, a piwnice zamieniono na więzienie. W 1956r. w klasztorze powstało muzeum. Kościół zachował wystrój pierwotny, z którego na uwagę zasługują: ołtarz główny z 1770r. według projektu arch. Tomasza Hoffmana z obrazem Zwiastowania NMP z 1600r., żelazne drzwi kute z datą 1589, pochodzące z pierwotnego kościoła, drewniana studnia na wirydarzu klasztornym z 1629r.

Warto zobaczyć Kazimierz Dolny noclegi oraz noclegi Kazimierz Dolny