XIII Wojewódzki Konkurs Fizyczny – konferencja metodyczna w Pińczowie

Zapraszamy nauczycieli fizyki przygotowujących uczniów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015 na konferencję metodyczną w Pińczów noclegi.

Forma
Konferencja metodyczna w Pińczowie „Rola i zadania nauczycieli przygotowujących uczniów gimnazjum do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Fizycznym”.

Organizator
Pracownia Wspomagania Nauczycieli i Szkół Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci
Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu fizycznego.

Opis formy
Cele konferencji: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat organizacyjnych i metodycznych aspektów XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli fizyki pracujących z uczniami uzdolnionymi.

Program

  1. Konkurs fizyczny w roku szkolnym 2013/2014 – podsumowanie XII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.
  2. Organizacja XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego – zadania szkoły i nauczyciela.
  3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli fizyki.
  4. Metody pracy z uczniem zdolnym.
  5. Pytania, uwagi, wnioski.

Spotkanie prowadzić będą członkinie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.