Lutowiska

Lutowiska to wieś leżąca na trasie dużej obwodnicy bieszczadzkiej. Położenie geograficzne: Góry Sanocko-Turczańskie .Lutowiska – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Lutowiska, nad potokiem Smolnik, na styku pasm Ostre .
Miejscowość została lokowana na prawie wołoskim w dobrach Kmitów na gruntach wsi Żurawin przed rokiem 1580.
Zjeżdżając w dół do Lutowisk, można zobaczyć odnowiony neogotycki kościół z początku XX wieku. Znajduje się tu punkt widokowy, na którym warto się na chwile zatrzymać.
Wielu turystów poleca ten punkt.
Nazwa wsi pochodzi od ukraińskiego „litowyszcze” co oznacza miejsce letniego wypasu bydła. Lutowiska podobnie jak pobliski Żurawin były ważnym miejscem, gdzie przecinały się ważne szlaki handlowe. Pierwszy z nich wiódł z Sanoka przez Chrewt – Lutowiska – Żurawin – Borynię .
Lutowiska są jedną z tych bieszczadzkich miejscowości, które los w naszym stuleciu szczególnie boleśnie doświadczył. Wojny i przesiedlenia spowodowały, że z dawnego miasteczka pozostał tylko kościół, sąd, cmentarze i kilka domów.
Na terenie Lutowisk jak i w najbliższej jego okolicy zachowało się wiele znaków dających świadectwo tego co miało miejsce w przeszłości. Mając na uwadze ochrone i zachowanie walorów przyrodniczo-historyczno-kulturowych Lutowisk, oraz jego najbliższej okolicy w 2006 roku powstało Ekomuzeum „Trzy Kultury” .
Lutowiska to wieś gdzie można odpocząć. Często turyści polecają też w ramach relaksu zbiór grzybów.