Kielce

Kielce woj. Świętokrzyskiego. Serce gór Świętokrzyskich centrum regionu.

Początki nie są dokładnie określone. Archeolodzy odkryli pierwszą osada znajdowała się w okolicach kościoła świętego Wojciecha w jedenastym wieku wybudowany był tam drewniany kościółek,

Kielce od XI stulecia aż do XVIII wieku Kielce były własnością prywatną biskupów krakowskich.

Do najważniejszych wydarzenia
należy powstanie kolegiaty pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w tysiąc sto siedemdziesiątym pierwszym, nadanie Kielcom prawa magdeburskiego co nastąpiło w tysiąc trzysta sześćdziesiątym czwartym roku, zniszczenie Kielc podczas potopu szwedzkiego w tysiąc sześćset pięćdziesiątym piątym roku, dwudziestego siódmego lipca 1789 przejście Kielc na własność Rzeczypospolitej, pobyt Tadeusza Kościuszki, który przebywał tu ze swoimi oddziałami po bitwie pod Szczekocinami w 1794 roku, w 1800 doszło do pożaru Kielc, w 1815 rosyjski zaborca przejmuje Kielce,

1844 aresztowanie ks. Piotra Ściegiennego przygotowującego powstanie przeciwko zaborcy, piątego września 1914 zaprzysiężony został I Pułk Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, w 1919 roku zostało utworzone województwo kieleckie, w 1945 odwrót wojsk hitlerowskich z miasta przez żołnierzy I Frontu Ukraińskiego, czwartego lipca 1946 roku pogrom Żydów, pierwszego stycznia 1999 Kielce stały się stolicą województwa świętokrzyskiego

 

Kielce to region turystyczny można zobaczyć Pałac biskupów krakowskich powstał w latach 1637-1641 z inicjatywy biskupa Jakuba Zadzika, Bazylikę Katedralną barokowa świątynia jeden z najcenniejszych zabytków miasta, Wzgórze Kadzielnia zbudowana z wapieni Rezerwat Przyrody Kadzielnia. Na Kadzielni znajduje się amfiteatr jest od lat miejscem wielu koncertów i imprez dla kielczan i gości, Pałac Tomasza Zielińskiego zabytkowy pałac w centrum miasta w wokół pałacyku znajduje się piękny ogród w lato mieści się tu kawiarenka pod parasolami. nazwa pochodzi od Tomasza Zielińskiego, który w latach 1847-1858 dzierżawił ten obiekt od 1985 roku jest to siedziba Domu Środowisk Twórczych, który organizuje w tym miejscu wystawy prac, koncerty oraz spotkania z ludźmi sztuki, nauki i polityki, Rezerwat skalny im. Jana Czarnockiego rezerwat ścisły przyrody nieożywionej Kamieniołom eksploatowany był w okresie międzywojennym dla potrzeb kolejnictwa i drogownictwa. Wzgórze Karczówka to malownicze wzgórze położone na Zachodzie Kielc. Na wzniesieniu znajduje się przepiękny bernardyński klasztor z siedemnastego wieku i rezerwat przyrody.

Nazwa pochodzi od słowa Karcz i wywodzi się od karczowania lasu na którym okoliczni gwarkowie poszukiwali rudy ołowiu. W klasztorze warto zobaczyć figurę św Barbary – patronki górników, wykonaną z jednej bryły ołowiu oraz obraz przedstawiający Szwedów na Karczówce w 1655 r. i portret fundatora klasztoru – Marcina Szyszkowskiego, Rynek zobaczyć tutaj malowniczą zabudowę pochodzącą z XIX i XX stulecia, ratusz – Urząd Miasta Kielce jest to budynek o trzech kondygnacjach i czterospadowym dachu, posiadający arkadowe podcienie skrywające wejście do środka.