Na malowniczym Roztoczu

Adamów kwatery jako miasto rządzące się według prawa magdeburskiego, posiadało samorząd miejski (burmistrz, rada i ława miejska) oraz kancelarię miejską. Najstarszy dokument poświadczający posiadanie przez Adamów własnej pieczęci z herbem miasta pochodzi z 1565 r. Na pieczęci w renesansowej tarczy widnieje figura niedźwiedzia kroczącego w lewą stronę heraldyczną oraz legenda napieczętna SIGILLVM CIVITATIS IADAROMI(NENSIS). Herb ten powstał w wyniku uszczerbienia rodowego herbu założycieli miasta – Rusieckich herbu Rawa, tj. poprzez odjęcie siedzącej na niedźwiedziu królewny (panny). Pieczęć Adamowa jest ciekawym przykładem dawnego obyczaju heraldycznego związanego z zasadami tworzenia herbów miejskich, odwołujących się do tzw. uszczerbienia herbu rodowego. O odwróceniu kierunku ułożenia godła na pieczęci zadecydował najpewniej błąd niewyrobionego rytownika, o czym świadczy ogólnie słaby jej poziom artystyczny. Poza tym, odjęcie części godła z Rawicza było wystarczającym „uszczerbieniem” herbu i nie wymagało dalszych modyfikacji poprzez odwrotne ułożenie godła.