Sanok

karpacz

zdrój

zakopane

pieniny

krynica

Sanok – to miasto położone w województwie Podkarpackim. Położna jest ma miejscowość w dolinie Sanu u stóp Gór Słonych które stanowią podgórze Bieszczadów. W Sanoku mieszka około 42 000 mieszkańców.Najstarsza wzmianka o grodzie w Sanoku, powstałym zapewne już w X w., pochodzi z Latopisu Hipackiego z 1150 r.; dotyczy zajęcia twierdzy przez króla węgierskiego Gejzę II. Wyprawa Gejzy II mówi o wielkim znaczeniu miejscowości we wczesnym średniowieczu. W połowie XII w. Sanok zajmował się tylko defensywą, ale był ważnym ośrodkiem administracyjnym.W 1339 r. książę halicki Jerzy Trojdenowicz ulokował tą miejscowość na prawie magdeburskim. W kolejnym roku po śmierci władcy, jego wnuk i spadkobierca, król Kazimierz III Wielki przyłączył je do Polski, potwierdzając jego prawa w 1366 i 1368 roku. Po śmierci Kazimierza III Wielkiego w 1370 r. przez kilkanaście lat Sanok należał do królestwa Węgier. Został odzyskany dla Polski w 1387 r. przez Jadwigę Andegaweńską i Władysława II Jagiełłę. W 1417 r. w Sanoku odbył się w kościele franciszkańskim ślub tegoż monarchy z jego trzecią żoną, królową Elżbietą Granowską. Po śmierci Jagiełły, na zamku sanockim zamieszkiwała z kolei jego czwarta żona, królowa Sońka Holszańska, a w latach 1555–1556 – królowa węgierska Izabela, córka Zygmunta I Starego oraz Bony.Od 1772 r. w wyniku I rozbioru Rzeczypospolitej Sanok znajdował się w zaborze austriackim, włączony początkowo do cyrkułu leskiego. Po reformie administracyjnej w 1864 r. miasto uzyskało status powiatowego i zostało siedzibą starostwa. W 1872 r. do miasta dotarła kolej żelazna. Pod koniec XIX w. odkryto w okolicy złoża ropy naftowej. Równocześnie nastąpił gwałtowny wzrost liczebności Żydów. W 1880 r. w Sanoku żyło ich tu ponad 2 tys. (42% ogółu mieszkańców). Żydzi zajmowali się głównie handlem drewnem, a pod koniec stulecia zainicjowali wydobycie ropy naftowej. Podczas I wojny światowej, w 1914 r. okupujący miasto rosyjscy żołnierze splądrowali żydowskie sklepy i domy. Miasto zostało odbite przez Austriaków w 1915 roku.Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. Sanok zajęły wojska niemieckie. Do 22 czerwca 1941 r. miasto leżało na granicy między Generalnym Gubernatorstwem (dystrykt krakowski) a obszarami okupowanymi przez ZSRR. 9 sierpnia 1944 r. do Sanoka wkroczyły wojska sowieckie. Po wojnie miasto nabrało jednolitego charakteru narodowościowego; stało się tak za sprawą zagłady Żydów i wysiedlenia Ukraińców. W latach 60. i 70. XX w. nastąpił bardzo intensywny rozwój przemysłowy i demograficzny miasta, które potroiło swoją liczbę mieszkańców. Obecnie Sanok jest miastem przemysłowym jak i turystycznym. W Sanoku jest bardzo rozwinięty przemysł chemicznym. Powiat sanocki jest jednym z najstarszych ośrodków górnictwa naftowego na świecie, rafineria oraz kopalnie ropy naftowej istniały tu przed rokiem 1884.Komunikacja miejsca Sanoka pozawala dotrzeć w każdy zakątek miasta dzięki której ułatwiony jest transport dla zwiedzających jak i mieszkańców.W Sanoku oczywiście mamy możliwość skorzystania z noclegu na wiele sposobów b o w swojej bazie posiada: pola namiotowe, schroniska, domy wycieczkowe, hotele, motele i kwatery prywatne. Również w mieście istnieją obiekty sportowe takie jak: sztuczny tor jazdy szybkiej, sztuczne lodowisko, zespół pływalni, dwa stadiony sportowe. Obecnie w budowie jest jeszcze hala widowiskowo sportowa.