Renesans nadwiślańskiej wąskotorówki

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa co weekend przyciąga całe tłumy turystów. Bez wątpienia jest to jedna z największych atrakcji regionu.

Na czym polega sukces Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej? Po prostu jest fantastyczną atrakcją zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. To idealny pomysł na spędzenie pogodnej niedzieli – rodzinnie, na świeżym powietrzu i przede wszystkim – w spokoju. W każdym razie chętnych na wyprawę wąskotorówką nie brakuje.

W związku z wielkim zainteresowaniem nadwiślańską kolejką z roku na rok pojawiają się nowe pomysły na jej uatrakcyjnienie. W tym sezonie ruszyły kursy do Poniatowej. Wąskotorówka jeździ tam w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. W kolejnych latach kolejka ma dotrzeć również do Nałęczowa.

– W roku 2013 złożono w ramach propozycji przedsięwzięć priorytetowych dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030r.) fiszkę projektową dla zadania pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego w obszarze oddziaływania Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej Obszaru Funkcjonalnego Powiśle” – mówi Cezary Gajowisk z Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim. – Realizację projektu zaplanowano na lata 2015-2019.

Co to oznacza? Otóż Powiat Opolski w ramach projektu planuje zakończenie modernizacji markowego produktu turystycznego – Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej. Zakres projektu obejmuje modernizację linii kolejowej do Wilkowa wraz z budową przystani na Wiśle oraz zakupem 2 statków turystycznych tzw. gondoli oraz modernizację linii kolejowej z Karczmisk do Nałęczowa wraz z budową małych stacji plenerowych umożliwiających zwiedzanie licznych atrakcji turystycznych – zabytkowych, sakralnych – na trasie kolejki m.in. w malowniczych miejscowościach Wąwolnica i Nałęczów.

Oprócz tego w projekcie zaplanowano także utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego i Edukacji Historycznej przy Grodzisku Archeologicznym w Chodliku, dokończenie restauracji i rewitalizacji zabytkowego zespołu dworsko – parkowego w Karczmiskach Pierwszych, przebudowę dróg w celu zwiększenia dostępności komunikacyjnej do kluczowych atrakcji turystycznych w obszarze oddziaływania markowego produktu turystycznego, remont istniejącej infrastruktury oraz zakup nowej – m.in. parowozu i motowozu MBX – oraz zakup pojazdów o napędzie elektrycznym, które przewozić będą turystów do kluczowych atrakcji turystycznych.

– Liderem projektu a zarazem wnioskodawcą jest Powiat Opolski, który odpowiedzialny będzie za całościową realizację projektu – mówi Cezary Gajowisk. – Projekt realizowany będzie w partnerstwie z gminami: Karczmiska, Nałęczów i Wąwolnica odpowiedzialnymi za częściową realizację zadań.

Zapowiada się jak widać obiecująco. Czeka nas prawdziwy renesans karczmiskiej kolejki.