Perła Renesansu

Wieki temu ukochali je malarze i poeci. Dziś zachwycają się nim fotografowie i artyści. Panujący w Kazimierzu niepowtarzalny klimat przyciąga do miasta tłumy turystów.

Kazimierz Dolny wille nie da się porównać z żadnym innym miejscem w Polsce. Jego wyjątkowe walory urbanistyczne są rezultatem harmonijnego wkomponowania architektury w urozmaicony pejzaż.

Kazimierz odegrał niegdyś ważną rolę w gospodarce polskiej. Był czas, gdy wzdłuż obecnych Przedmieść Gdańskiego i Krakowskiego, nad brzegami nieuregulowanej (do dziś) Wisły, działało kilkadziesiąt spichlerzów, do których zewsząd zwożono zboże, aby potem przesyłać je dalej, w stronę Gdańska.
Wzrastająca zamożność młynarzy i pośredników rodziła potrzeby kulturalne. Zbudowano w Kazimierzu duży rynek z, istniejącą zresztą do dziś, studnią pośrodku, wzniesiono prawdziwie mieszczańskie kamienice z podcieniami, w stylu renesansowym, zwanym niekiedy „renesansem naiwnym”, dziś powszechnie podziwiane.


Możliwość komentowania jest wyłączona.