O Sandomierzu…

Urokliwe miasto, jakim niewątpliwie jest Sandomierz noclegi, często określane jest mianem „Małego Rzymu”. Określenie to miejscowość zawdzięcza siedmiu wzgórzom, na których jest położona.

Sandomierz to przede wszystkim ważny ośrodek gospodarczy, kulturalno-naukowy i turystyczno-krajoznawczy. Jest to średniej wielkości miejscowość o dużym znaczeniu turystycznym, licząca około 25 tys. mieszkańców. Dość dobrze jest tu rozwinięty przemysł spożywczy i szklarski; oraz ośrodek usługowy, drugi pod względem wielkości w Polsce, regionu sadowniczo-warzywniczego. Szkolnictwo wyższe reprezentuje: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generalne Sandomiriense, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższe Seminarium Duchowe, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka, czy Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Na terenie miasta działają regionalne towarzystwa naukowe, kulturalne, fundacje, zespoły artystyczne, muzea (np. Okręgowe, Diecezjalne) i galerie (np. bazyliki Katedralnej).