Międzynarodowe Forum Górskie w Zakopanem

Międzynarodowe Forum Górskie

Zakopane 23-25 października 2013.

Zakopane noclegi

Konferencja poświęcona problematyce regionów górskich, które są specyficznymi obszarami funkcjonalnymi i potrzebują nowego spojrzenia na góry jako miejsca życia i sukcesu.

Elementem bardzo istotnym  jest współpraca regionalna  międzynarodowa i krajowa , mająca na celu analizę wszystkich tworzących ją czynników, wpływających na jakość usług turystycznych, promocję regionu, , ochronę środowiska, edukację

„Karpaty Łączą” zapraszają na IV edycje Międzynarodowego Forum Górskiego, które odbędzie się 23 – 25 października 2013 w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem. Celem konferencji będzie wprowadzenie ciekawej ścieżki tematycznej, poświęconej aktywności w górach – ACTIVITY IN THE MOUNTAINS – INTERNATIONAL PARTNERSHIP.

Tematem  sesji plenarnej będzie omówienie obszarów górskich w aspektach polityki rolnej, turystyki, lecznictwa,  – przyrodniczych, urbanistyki w Polsce i w Europie. Konferencja z tematyki m.in. „Infrastruktura Inżynierska – problemy w obszarach górskich”,

„Zagospodarowanie przestrzenne”, „Człowiek – Kapitał – Styl Życia”, odbędzie się również spotkanie samorządowców z Podkarpacia, Małopolski i Śląska w temacie współpracy karpackiej.

Zakopane kwatery oraz Zakopane noclegi można odpocząć i podziwiać piękno gór