Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny pokoje gościnne jest malowniczo położony na prawym brzegu Wisły, w jej dolnym biegu, na Wyżynie Lubelskiej. Kazimierz Dolny z uwagi na atrakcyjne położenie, bogatą historię, niepowtarzalny krajobraz ze średniowiecznym układem urbanistycznym, wspaniałą architekturą i dobre warunki klimatyczne – jest znany w kraju i na świecie jako miejscowość o wybitnych walorach turystyczno – wypoczynkowych, czemu sprzyja rozwinięta sieć hoteli, pensjonatów i zakładów gastronomicznych.

Nieskażone przez przemysł środowisko przyrodnicze okolic miasta i gminy sprzyja występowaniu wielu rzadkich gatunków flory i fauny. Dla ochrony tych wartości, łącznie z dobrami kultury materialnej, w 1979 roku ustanowiono Kazimierski Park Krajobrazowy, obejmujący swoim zasięgiem teren całej gminy.