Jaskinie w Bieszczadach

Jaskinie na terenie Bieszczady noclegi, to jeszcze do niedawna temat nie wzbudzający specjalnego zainteresowania. Na ogół panowało przekonanie, że jaskiń jako takich w Bieszczadach nie ma, oprócz tych chyba najbardziej znanych, a więc „Nasiczniańskich”.

Z czasem jednak odkrytych jaskiń i schronów zaczęło przybywać – obecnie zinwentaryzowanych jest 15 obiektów w tym ostatnio zbadana, 26 metrowej długości Dydiowska Jama oraz jaskinia na szczycie Tarnicy, do której wejście znajduje się niemal na szlaku.

Jaskinie bieszczadzkie, wchodzące w skład jaskiń Karpat Fliszowych są oczywiście, ze względu na uwarunkowania geologiczne tego terenu niewielkie.


Możliwość komentowania jest wyłączona.