Jaskinia Raj

 Jaskinia Raj – krasowa jaskinia usytuowana w Górach Świętokrzyskich uznawana przez wielu za jedną z najpiękniejszych jaskiń w Polsce. Charakteryzuje ją wspaniała szata naciekowa o różnorodnych, niezwykłych kształtach. Odkryta została we wrześniu 1964r. przez uczniów Technikum Geologicznego z Krakowa, natomiast otwarcie jaskini nastąpiło w czerwcu 1972r. Z naukowych badań wynika, iż 40 tys. lat temu jaskinię zamieszkiwali neandertalczycy. Jej nazwa „Raj” jest przeciwieństwem znajdującej się blisko uboższej jaskini zwanej „Piekło”. noclegi Kielce

Wejście do jaskini wiedzie przez pawilon wejściowy, w którym to mieszczą się kasy biletowe, kawiarnia oraz niewielkie muzeum. Wystawa muzealna przedstawia między innymi historię, geologię, a także znaleziska archeologiczne oraz paleontologiczne wydobyte w trakcie eksploracji jaskini przez ekipy naukowców. Jaskinia Raj jest niewielkich rozmiarów, łączna długość jej korytarzy wynosi 240 metrów. Wewnątrz jaskini panuje niezmienna stała temperatura, która wynosi około 9°C. Korytarze powstały w dewonie ok. 350 mln lat temu. W późnym trzeciorzędzie i czwartorzędzie jaskinia znacznie powiększała się. Prawdopodobnie zamieszkiwana była przez neandertalczyków. W przeciagu ostatnich tysięcy lat wejście do jaskini zostało całkowicie zasypane, co zapewne ochroniło szatę naciekową jaskini. Wejście do jaskini wejście prowadzi przez sztucznie przekopany chodnik o długości 21 metrów. Trasa prowadzi przez Komorę Wstępną, Komorę Złomisk, po raz kolejny przez sztucznie przekopany chodnik aż do Sali Kolumnowej. Po przejściu przez mostek trasa prowadzi przez najbogatszą w nacieki Salę Stalaktytową przez Salę Wysoką i Komorę Wstępną do pawilonu muzealnego i wyjścia. W jaskini można obejrzeć bogate i różnorodne formy naciekowe o oryginalnych kształtach, jak stalaktyty, stalagmity, kolumny naciekowe i „perły” jaskiniowe. Obok jaskini biegnie szlak turystyczny czerwony szlak turystyczny z Chęcin do Kielc. Ciekawostką jest, że w 2014 roku jaskinię Raj zwiedziło aż 94 tysiące osób.