Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych

Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym organizowany jest od 1966 roku przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, we współpracy z Urzędem Miasta i Kazimierskim Ośrodkiem Kultury. Wydarzeniu patronuje od lat i współfinansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal to przede wszystkim rodzaj konkursu, w którym rywalizują ze sobą kapele, śpiewacy-soliści, zespoły śpiewacze, a także instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach, walcząc o „Basztę” – nagrodę festiwalu.

Głównym celem Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych jest popularyzacja, ochrona i dokumentacja autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego. By podtrzymywać i kultywować tradycje wśród młodzieży, podczas festiwalu odbywa się konkurs „Duży – Mały”, w którym mistrzowie instrumentaliści i śpiewacy ludowi prezentują swoich uczniów. Rokrocznie na festiwal przyjeżdża od 700 do 1000 artystów z całej Polski, a imprezą towarzyszącą są Targi Sztuki Ludowej, odbywające się na kazimierskim Rynku, organizowane przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Kazimierz Dolny noclegi zaprasza.

W ramach imprez towarzyszących odbywają się koncerty zespołów folklorystycznych z zagranicy, widowiska obrzędowe, zabawa ludowa, seminarium folklorystyczne i warsztaty. Festiwalowi towarzyszy gazeta festiwalowa „Tyndyryndy” oraz Klub Festiwalowy o takiej samej nazwie, w którym odbywać się będą warsztaty taneczne, śpiewacze, muzyczno-rękodzielnicze dla dzieci oraz pograjki – zabawy taneczne przy muzyce ludowej, a także koncerty, konkursy i targi instrumentów. Najbarwniejszym i najbardziej porywającym punktem festiwalu jest – jak co roku -zabawa ludowa przy muzyce kapel festiwalowych i zagranicznych, w czasie której bawi się cały rynek.