Krasnobród na Roztoczu

Krasnobród noclegi – miasto w województwie lubelskim, położona nad rzeką Wieprz. Liczy około 3100 mieszkańców. Krasnobród to idealne miejsce wypoczynkowe jak i uzdrowiskowe. Latem najpopularniejszą forma wypoczynku jest plażowanie i kąpiel w zalewie. Zimą główna atrakcją jest stok narciarski liczący 500 metrów długości. Istniej również możliwość zwiedzania muzeum sztuki sakralnej, muzeum wieńców dożynkowych, kaplice na wodzie, pałac leszczyński. Krasnobród pokoje gościnne
Historia miasta zaczyna się już w czasie średniowiecza.
Średniowieczna wioska Krasnobród, położona przy starym trakcie z Krakowa do Kijowa, była lokalnym ośrodkiem rolniczym i handlowo-rzemieślniczym działającym na potrzeby rozległych włości. Staraniem Andrzeja Firleja, ówczesnego szefa dóbr, w 1576 r. lub – jak podają inne źródła – w 1572 r., Krasnobród domki dostał od króla Zygmunta III Wazy prawa miejskie magdeburskie. Miasteczko dostało wtedy przywilej 6 jarmarków rocznie i cotygodniowych targów we wtorki. Najprawdopodobniej już w 2 poł. XVI wieku obok mieszkającej tu mieszkańców polskiej zajmującej się rolnictwem oraz rzemiosłem, osiedlali się Żydzi, czerpiący zarobki z handlu. Od 1578 do 1631 r. miasto było w posiadaniu rodu Leszczyńskich, a potem Lipskich i Zamoyskich. Zamoyscy dostarczyli do miasta dominikanów, którzy prowadzili młyn, browar i karczmę. Od 1585 r. istniał w Krasnobrodzie zbór kalwiński, założony najprawdopodobniej przez Andrzeja Leszczyńskiego. Zaczynawszy od 2 połowy XVI wieku aż do l połowy lat 70-tych XVII w. Krasnobród był silnym miejscem protestantyzmu, a miasto przeżywało swój okres świetności. W latach: 1595, 1638, 1642 i 1647 pokazywane były tu synody kalwińskie, działały także znane i cenione szkoły kalwińskie. Od 1671 r. Krasnobród pensjonaty stał się własnością Tarnowskich, którzy w miejscu dawnego dworu Firlejów zbudowali okazały zespół dworski z folwarkiem i rozległym parkiem. Tarnowscy w 1673 r. znieśli w mieście kalwinizm, zaś zrujnowany na skutek najazdu Tatarów drewniany budynek zboru przekazali dominikanom. W latach 1690–1699, w miejsce zniszczonego kościoła, wzniesiono nową, murowaną świątynię ufundowaną przez Marię Zamoyską późniejszą Marysieńkę Sobieską. Dzięki wspaniałemu obrazowi Matki Boskiej, jaki znajdował się w kościele dominikanów, a także na skutek cudownych objawień Matki Boskiej 5 VIII 1640 r., Krasnobród dostał status ośrodka pielgrzymkowego, by w XIX wieku stać się centrum kultu maryjnego, zwanego niekiedy Małą Częstochową. Krasnobród agroturystyka

Szlachetna rusza do działania

Na terenie miasta powołano do działania dwie drużyny Szlachetnej Paczki. Krasnobród noclegi zaprasza.

W ogólnopolskiej akcji Szlachetnej Paczki po raz kolejny biorą udział wolontariusze prowadzeni przez liderów, darczyńcy oraz dobroczyńcy. Chodzi o pomoc rodzinom żyjącym w niezawinionej biedzie.

W naszym mieście działają dwie drużyny. Liderem rejonu Zamość Północ jest Danuta Goździuk, która zgromadziła już 16 osobową drużynę wolontariuszy. Jak mówi, nazwy te nie mają charakteru terytorialnego, chodzi o lepszą koordynację i podział obowiązków.

– Wolontariusze są już po przeszkoleni, w tej chwili przydzielam rodziny. Od poniedziałku wolontariusze ruszają na spotkania z rodzinami, aby zapytać czego potrzebują najbardziej – mówi pani Danuta. – Apelujemy też do darczyńców, aby zgłaszali się do nas. Kontakt przez stronę internetową szlachetnej paczki – dodaje lider jednej z grup.

Monika Wiatrzyk, która prowadzi rejon Zamość Południe, kompletuje jeszcze drużynę i niebawem również wyśle wolontariuszy w teren. Jak mówi w rozmowie z nami, warto pomagać. Sama pomaga i, mimo natłoku własnych obowiązków, już drugi rok z rzędu jest wolontariuszem noclegi Krasnobród.

– Do 17 października można się jeszcze zgłaszać – mówi Monika Wiatrzyk, lider Szlachetnej Paczki. – Zapraszam do zgłaszania się do mojego rejonu i do pomocy, musimy pomóc ludziom z naszych okolic wygrać z biedą. Co roku w całej Polsce wolontariusze odnajdują ludzi żyjących w biedzie, spotykają się z nimi, diagnozują sytuację, a potem dbają o jak najlepszą, odpowiadającą na konkretne potrzeby, pomoc przygotowywaną przez darczyńców. Dzięki nim ludzie otrzymują nie tylko pomoc materialną, ale także impuls do działania oraz informację, że są ważni! – dodaje Wiatrzyk.