Kętrzyn

We wschodniej części Mazur zlokalizowane jest miasto Kętrzyn z 30 tysiącami mieszkańców. Miasto kojarzone jest głownie ze zlokalizowanym w tym miejscu zamkiem a także powstałymi tu zakładami – Warmia i Philips.
Na obecnych terenach Kętrzyna dawniej znajdowały się ziemie pruskiego plemienia Bartów oraz gród Rast. W tym samym miejscu powstała osada założona przez krzyżaków w XIV pod nazwą Rastenburg, która prawa miejskie dostała w 1357 roku. W tym samym wieku Kętrzyn został otoczony murem, wewnątrz którego powstał zamek i miasto zaczęło się rozwijać, powstała linia kolejowa łącząca Kętrzyn z Królewcem, Mrągowem, Rynem i Węgorzewem.